English
首页 > 通知公告
讲座主题:从“当权者的知识”到“强有力的知识”:麦克·扬课程社会学研究生涯自述
2015-11-06

                              版权所有:北京师范大学教师教育研究中心 
                             电话:010-58804318     传真:010-58804318 
                             E-mail:bnucter@bnu.edu.cn
                             地址:北京市海淀区新街口外大街19号英东教育楼6层
                             邮编:100875  网站建设:盛世阳光
                             Copyright : 2015 Center For Teacher Education Research,Beijing Normal University. All rights reserved.