English
首页 > 师资团队 > 教师队伍
 • 学位:博士(香港)
  职称:讲师
  电话:010-58804316
  Email:yere_263@163.com
 • 学位:博士
  职称:讲师
  电话:010-58804316
  Email:zhaoping@bnu.edu.cn
 • 学位:博士
  职称:讲师
  电话:010-58804316
  Email:yuanlibnu@163.com
 • 学位: 博士(美国)
  职称:副教授
  电话:010-58804316
  Email:hj_zhang@163.com
 • 学位:博士(香港)
  职称:副教授
  电话:010-58804316
  Email:
 • 学位:博士(比利时)
  职称:副教授
  电话:010-58804316
  Email:guoyuan.sang@bnu.edu.cn
 • 学位:博士(香港)
  职称:副教授
  电话:010-58804316
  Email:peimiao@bnu.edu.cn
 • 学位:博士
  职称:副教授
  电话:010-58804316
  Email:guozhenwu@163.com

                              版权所有:北京师范大学教师教育研究中心 
                             电话:010-58804318     传真:010-58804318 
                             E-mail:bnucter@bnu.edu.cn
                             地址:北京市海淀区新街口外大街19号英东教育楼6层
                             邮编:100875  网站建设:盛世阳光
                             Copyright : 2015 Center For Teacher Education Research,Beijing Normal University. All rights reserved.